birseyyahgeziyor.com
1. Bizim için OKULSUZLUK nedir?

                  

   ''Bizim için okulsuzluk nedir?'' sorusuyla başlayalım. Bu işin toplumsal ve hukuki süreçleri, ayrıca biz ne yapıyoruz, nasıl okulsuzuz gibi konulardan ise ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim.

    Okulsuzluk adı itibariyle ilk etapta çocuğunu okula göndermemek diye algılanıyor, doğal olarak. Tabi ki işin temelinde, eylem olarak bu da var. Ama aslında hayata bakış açısıyla, hayattan beklentiler ve hayatı nasıl yaşamak istediğimizle doğru orantılı bir kavram.

   Genelde, ''sisteme mi karşısınız?'' , ''okullara güvenmediğiniz için mi göndermiyorsunuz?'' gibi sorular geliyor ilk dafa duyanlardan. ''Karşı olmak'' pek bizim tarzımız olan bir şey değil ailecek. Ama sistem denilen şeyden pek hoşnut olmadığımız tabi ki bir gerçek. Okullara güvenmemeye gelince, cevabım yine ''tabi ki güvenmiyorum'' olacak. Ama bunlar öncelikli nedenlerimiz değil açıkçası. 

   Okulsuzluk bizim için, çocuğumuzu günümüz eğitim sistemine ve toplumsal dayatmalara dahil etmediğimiz bir durum.

   Okula göndememek dediğimizde bu konu kendi içinde kabaca ikiye ayrılmakta. ''Okulsuzluk'' ve ''Ev okulu''.

   Ev okulunda aile çocuğunu okula göndermiyor ama, evde kendisi ya da eğitim verebilecek kişiler çocuğa, okula pararlel ya da kendi belirledikleri bir müfredatı uyguluyor.

   Okulsuzlukta ise çocuk yine okula gitmemekle birlikte, herhangi bir müfredata, derse, ya da oturtulup bir şey öğretilmeye maruz kalmıyor. Okulsuzlukta ''öğretme'' kavramı merkezde değil. Önemli olan öğrenme ve çocuk bunu nasıl yapmaya ihtiyaç duyuyorsa o imkanı çocuğa sunma! Kitaplar, teknoloji, internet, bir bilene sormak, profesyoneller ile vakit geçirmek ve daha pek çok seçenek olabilir ''imkan sunma'' kapsamında ...

   Ev okulu kavramı dünyada bazı ülkelerde yasalken ülkemizde yasal değil. Okulsuzluk ise bildiğim kadarıyla yasal boyutta henüz dünyada kabul görmemiş durumda. Daha önce ülkemizdeki yasal boyut hakkında yazmış olsam da, sistemde her geçen gün hem teoride hem pratikte uygulamalar değişebildiği için artık bu konuda ayrıntılı herhangi bir şey yazmamayı daha doğru buluyorum. Yapmak isteyen, yapacak olan için internetten dahi ulaşılabilecek konular zaten.

 

Zeynep

 

 

Yorumlar

Yorum Gönder E-Posta bilgisi gizli kalacaktır.